HOTLINE: 091.66.818.66

Số 383 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

 Các giải pháp chính trong dịch vụ bảo vệ của DEHUN bao gồm:

-         Khảo sát và lắng nghe cầu thị khách hàng mong muốn

-         Tư vấn lên phương án đảm bảo an ninh và phù hợp với ngành nghề hoạt động của khách hàng

-         Lựa chọn con người phù hợp cho từng vị trí bảo vệ, đánh giá cân nhắc các chi phí, các rủi ro có liên quan để tư vấn phù hợp cho khách hàng lựa chọn các giải pháp

-         Lên phương án báo giá theo nhu cầu mong muốn và tư vấn các chiến lược phù hợp để mang lợi lợi ích cốt lõi cho khách hàng

Các khách hàng chính của DEHUN:

-         Dịch vụ bảo vệ quản lý tòa nhà

-         Dịch vụ bảo vệ nhà máy

-         Dịch vụ bảo vệ khu công nghiệp

-         Dịch vụ bảo vệ quản lý siêu thị

-         Dịch vụ bảo vệ quản lý bệnh viện

-         Dịch vụ bảo vệ quản lý bãi xe

-         Dịch vụ bảo vệ và quản lý trường học

-         Các dịch vụ bảo vệ và an ninh khác

Các đối tác của DEHUN có mặt khắp các tỉnh thành trong cả nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hà Giang, Đăk Nông, Đăk Lắk,….

Trong ngành bảo vệ DEHUN hướng tới một môi trường cho khách hàng luôn đảm bảo yếu tố: AN TOÀN, TẬN TÂM VÀ VĂN MINH.

Dịch vụ khác