HOTLINE: 091.66.818.66

Số 383 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch vụ bảo vệ

Để một công ty, tòa nhà, bệnh viện, nhà máy có thể hoạt động an toàn trong hệ sinh thái môi trường an ninh, chuyên nghiệp nhất. Việc lựa chọn dịch...

Dịch vụ xử lý nước thải

Tổng giám đốc của DEHUN khởi điểm là sinh viên công nghệ hóa học môi trường, Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội. Ông có kinh nghiệm nhiều năm trong...

Dịch vụ thiết kế đồng phục

Được sự đầu tư mạnh mẽ trong lĩnh vực thiết kế đồng phục và may mặc, lĩnh vực chuyên trách của DEHUN trong đồng phục đến nay đã từng bước khẳng...